Usługi

Firma NEWGEO świadczy usługi w dziedzinie geodezji i kartografii głównie w woj. lubelskim oraz województwach sąsiednich.

Naszym atutem jest posiadanie POŚWIADCZENIA BEZPIECZEŃSTWA DO MATERIAŁÓW NIEJAWNYCH O KLAUZULI POUFNE I ZASTRZEŻONE uprawniające do wykonywania prac geodezyjnych na terenach zamkniętych (tereny wojskowe, kolejowe, policyjne i inne)

Świadczony zakres usług:

 • mapy do celów projektowych (analogowe i numeryczne – format pliku DWG, DXF, DGN),
 • pomiary sytuacyjno – wysokościowe,
 • pomiary niwelacyjne,
 • pomiary objętości mas ziemnych i hałd kruszywa,
 • pomiar powierzchni użytkowej budynków i lokali,
 • pomiar powierzchni zabudowy,
 • podziały nieruchomości,
 • wznowienia i ustalenia granic nieruchomości,
 • inwentaryzacje powykonawcze sieci i budowli ,
 • pełny zakres usług związany z budową domów jednorodzinnych,
 • tyczenie obiektów budowlanych,
 • geodezyjna obsługa inwestycji,
 • skanowanie i wydruk wielkoformatowy A0+ (HP Desingjet T1120 SD-MFP).